Life coaching

Uiting geven aan wat van binnen leeft is essentieel. En dat is soms nog niet zo eenvoudig.

Wanneer het leven jou niet brengt waar je werkelijk behoefte aan hebt, is dat een signaal om op onderzoek te gaan. 
Je voelt dat er iets maar niet wil lukken, je ervaart sterke innerlijke kritiek of je voelt je geremd of vastzitten. Het lukt je niet ‘vanzelf’ om hier een weg in te vinden.
Om te weten wat er van binnen leeft heb je moed, tijd en ruimte nodig om intern onderzoek te doen. Wat is voor mij essentieel? En hoe geef ik dat vorm in mijn leven?
Ik heb ervaren dat dit een intensief proces is van leren en zoeken, waarbij steun krijgen van een life coach helpend is.  

Vaak zijn we gericht op een specifiek probleem, een incident of een bepaald gevoel dat we willen ‘oplossen’. Er zijn dan ook veel coaches en coachvormen die gericht zijn op de dynamiek van ‘probleem onderzoeken, oplossing vinden, klaar’.
Life coaching gaat verder en richt zich op de volle breedte van het leven. De focus ligt niet enkel op het oplossen van ‘geïsoleerde’ problemen (overleven) maar zet thema’s in een breder perspectief. Zo kun je een weg creëren waarin je wat voor jou essentieel is écht tot uitdrukking kunt brengen: levend zijn. 

Ik ben een luisterende, ruimtegevende en veilige gesprekspartner waarbij je jezelf kan spiegelen en ontwikkelen. Ik ben gespecialiseerd in het leren omgaan met en het loskomen uit angstpatronen. De angst herkennen, de bron ervan onderzoeken en van daaruit bewegingsruimte ervaren is daarbij de essentie. Hierdoor zal je minder belemmerd worden om jezelf te kunnen leven.

Voor alle praktische informatie of om een afspraak te maken kun je hier klikken