Life coaching

Uiting geven aan wat van binnen leeft is essentieel. En dat is soms nog niet zo eenvoudig.

Wanneer het leven jou niet brengt waar je werkelijk behoefte aan hebt, is dat een signaal om op onderzoek te gaan. 
Je voelt dat er iets maar niet wil lukken, je ervaart onrust of angst, sterke innerlijke kritiek of je voelt je geremd of vastzitten. Het lukt je niet ‘vanzelf’ om hier een weg in te vinden.
Om te weten wat er van binnen leeft heb je moed, tijd en ruimte nodig om intern onderzoek te doen. Wat is voor mij essentieel? En hoe geef ik dat vorm in mijn leven?
Ik weet dat dit een intensief proces is van leren en zoeken, waarbij steun krijgen van een life coach zeer helpend is.  

Vaak zijn we gericht op een specifiek probleem, een incident of een bepaald gevoel dat we willen ‘oplossen’. Er zijn dan ook veel coaches en coachvormen die gericht zijn op de dynamiek van ‘probleem onderzoeken, oplossing vinden, klaar’.
Mijn coaching gaat verder en richt zich op de volle breedte van het leven en waar je daarin tegenaan loopt. De focus ligt niet enkel op het oplossen van ‘geïsoleerde’ problemen (overleven) maar ik zet thema’s met je in een breder perspectief en onderzoek met je jouw denk- en handelpatronen die je nu inzet om met lastige zaken om te gaan. Ik help je een weg te creëren waarin je wat voor jou essentieel is écht tot uitdrukking kunt brengen op een voor jouw kloppende manier: levend zijn. 

Ik ben een luisterende, ruimtegevende en veilige gesprekspartner waarbij je jezelf kan spiegelen en ontwikkelen. Ik ben gespecialiseerd in het (her)vinden van de verbinding tussen denken en voelen. Ik kan je helpen hoofd en hart weer te verbinden. Je leert daarbij los te komen uit denk- en handelingspatronen die je niet (meer) dienen. Ik heb specifiek veel ervaring in het werken met angstpatronen en het werken met sterk door het denken gestuurde cliënten. 

Voor alle praktische informatie of om een afspraak te maken kun je hier klikken