Interim

Uiting geven aan wat van binnen leeft is essentieel. En dat is soms nog niet zo eenvoudig.

Wat leeft er binnen in jou en hoe gebruik je dat in je professionele rol? Wat leeft er binnen het team en/of binnen de organisatie?
Wanneer ik een interim opdracht aanneem zijn dat de vragen waar ik graag mee aan de slag ga. In mijn opdrachten gebruik ik dat wat ik intern ervaar als spiegel voor wat ik zie binnen een team, een organisatie of in individuele gesprekken. Ik nodig daarbij actief de anderen binnen het team of de organisatie uit datzelfde te doen. Daarmee maak ik patronen en systemen die er zijn ontstaan binnen een individu, team of organisatie snel helder

Als je mij vraagt waar ik warm voor loop in een opdracht, kom ik altijd uit bij vraagstukken waarin individuen, teams of organisaties oprecht nieuwsgierig zijn naar de patronen en systemen in hun gedrag, communicatie of samenwerking en die daarin een ontwikkelvraag hebben. Het creëren van een veilige setting die de mogelijkheid biedt om je uit te spreken, is essentieel in mijn aanpak.

Ik wissel werk als individueel coach, teamcoach, procesbegeleider en trainer af met interim rollen als HR Businesspartner/adviseur. Ik heb in die laatste rol (verander)opdrachten vervuld in de profit en non-profit, o.a. binnen de gezondheidszorg, in de energiesector, bij een 100.000+ gemeente, binnen het onderwijs, de kinderopvang en binnen MKB bedrijven.
Ik heb veel kennis opgedaan van hoe bedrijven georganiseerd zijn en de doorontwikkeling daarvan (de harde kant). Daarbij heb ik gezien dat het succes van organisaties sterk afhangt van het gedrag dat de mensen binnen die organisaties vertonen (de zachte kant). ‘Gedrag’ gaat over individuele professionaliteit, het kennen van je talenten en beperkingen en de samenwerking die je laat zien met collega’s. ‘Gedrag’ gaat ook over het voorbeeldgedrag van de leiding, de houding van groepen of teams, de rol van informeel leiders en de systemen en onderstromen die horen bij de plek waar mensen samenwerken.

Ik heb geleerd snel en zorgvuldig contact op te bouwen zodat ik kan benoemen wat ik zie in het hier en nu, hierover vragen kan stellen en de liefdevolle confrontatie kan aangaan. Ik benut daarbij mijn sterke analytische en rationele kwaliteiten en combineer dat met een sterk voelend vermogen en een groot respect voor onze kwetsbare kant.

Ik bezit de rust en het geduld om te onderzoeken welk ‘probleem’ er zich nu werkelijk aandient waarvoor het individu, het team of de organisatie een oplossing zoekt. Pas als echt helder is WAT er speelt, komt de vraag aan de orde HOE dat dan opgelost kan worden. Mijn brede kennis en ervaring helpen hem dan om – als die kern van wat er aangepakt moet worden helder is – ook mee te kunnen denken en werken aan de oplossing.

Klik hier als je contact met me op wil nemen.